V Liešťanoch sme izolovali podkrovie rodinného domu.

Na zateplenie sme použili kombinovaný spôsob nástreku „na voľno“ aj „do roviny“ z dôvodu budúceho zaklopenia krovu sadrokartónom.