Aj v týchto ťažších časoch aplikujeme, nakoľko sme chránení špeciálnymi filtráciami určenými aj do najagresívnejších prostredí.

Aplikujeme, aby sa mohli dokončiť aj také projekty, ako rekonštrukcia Opatrovateľského domu pre staré ženy a mužov, ktorý má pod palcom občianske združenie DOBRÝ PASTIER so sídlom v Kláštore pod Znievom.

Vrátili sme združeniu skoro 900€ oproti pôvodnej cene a sme radi, že sme týmto činom a svojou prácou prispeli k zdárnemu zrealizovaniu srdečného a úctyhodného zámeru takéto zariadenie vybudovať.