V Trenčíne sme izolovali 600m2 stropu a šikmín nadstavby podkrovia trojpodlažnej administratívnej budovy.

Na fotografiách je už veľká časť izolácie stropu prekrytá fóliou.