Jedna „pikoška“ vo forme zateplenia fasády formou odvetranej fasády domu z lodných kontajnerov. Klobúk dole pred majiteľom, ako si to celé vymyslel a hlavne skoro celé vlastnými rukami zrealizoval. Vedzte, že má viac ako 60 rokov…

Ďakujeme za možnosť zatepliť aj neštandardné veci, celý tím tak naberá cenné skúsenosti a už sa tešíme na celkový finálny výsledok.