V obci Trenčianska Teplá sme kanadskou striekanou penou izolovali základy novostavby RD v pasívnom štandarde. Polotvrdou penou Heatlok HFO PRO, ktorá pomáha chrániť pred vzduchom, teplom, vodou a parami, sme aplikovali viacero vrstiev do finálnej hrúbky 20 cm o celkovej ploche 50m2. Aplikáciu v exteriéri sme mali hotovú za 1deň.

Na dodatočnú žiadosť investora sme v hrúbke 5cm zaizolovali aj povrch plastovej vodomernej šachty.