Základy izolujeme jednoliatou aplikáciou bez spojov, ktorá zabezpečí veľmi dlhú životnosť bez defektov.

  • Jednoliata izolácia je vo výsledku kvalitnejšia. Na rozdiel od spájanej alebo lepenej izolácie je spoľahlivejšia, nakoľko v nej nevznikajú neočakávané defekty
  • Pri aplikáciách využívame polotvrdú penu s uzatvorenou bunkovou štruktúrou
  • Kladieme dôraz na funkčnosť a kompatibilitu s ostatnými stavebnými prvkami
  • Realizácia podlieha prísnej internej kontrole. Je vykonávaná podľa schválených technologických postupov

Produkt Icynene vhodné na izoláciu základov