Na maximum využívame potenciál Icynene produktov. Vykonávame plošné nástreky, ktoré spĺňajú požiadavky na úsporu energií, akustiku aj nepriedušnosť.

  • Izolujeme kompaktnou vrstvou peny bez spojov a netesností
  • Výsledná realizácia pracuje ako skvelý tepelný aj zvukový izolant
  • Realizácie podliehajú prísnej internej kontrole. Sú vykonávané podľa schválených technologických postupov
  • Na izoláciu vnútorných stien a priečok používame mäkké peny s otvorenou bunkovou štruktúrou

Produkty Icynene vhodné na izoláciu stien