Izolácie podláh sú spoľahlivým riešením pre zvýšenie tepelného aj zvukového komfortu v interiéroch.

  • Zatepľujeme podlahy na nevykurovaných povalách
  • Kladieme dôraz na funkčnosť a kompatibilitu s ostatnými stavebnými prvkami
  • Aplikácie vykonávame v súčinnosti s účelom povaly: Ak povala ostáva nevyužitá, izoláciu aplikujeme priamo na podlahu. Ak povala musí ostať pochôdzna, penu aplikujeme do podkladovej konštrukcie, na ktorú následne pokladáme pochôdzne dosky
  • Izolácia bude maximálne účinná len vtedy, ak sa na pochôdznu konštrukciu pokladú správne dosky. Pomôžeme vám preto s výberom materiálov, ktoré odvedú vznikajúcu vlhkosť
  • Realizácia podlieha prísnej internej kontrole. Je vykonávaná podľa schválených technologických postupov

Produkt Icynene vhodné na izoláciu základov