Na maximum využívame potenciál Icynene produktov. Vykonávame plošné nástreky, ktoré spĺňajú požiadavky na úsporu energií, akustiku aj nepriedušnosť.

  • Penu aplikujeme do kompaktnej vrstvy. Netvoria sa spoje ani netesnosti
  • Kladieme dôraz na funkčnosť a kompatibilitu celej konštrukcie
  • Zatepľujeme trámové aj väzníkové stropné konštrukcie
  • Prispievame k znižovaniu energií v interiéri
  • Realizácie podliehajú prísnej internej kontrole. Sú vykonávané podľa schválených technologických postupov

Produkty Icynene vhodné na izoláciu podkrovia