Kanadská pena je vhodné riešenie pre priemyselné odvetvie. Venujeme sa napríklad izolácii akumulačných nádrží. Vďaka nízkej tepelnej vodivosti je možné aplikovať aj menšie hrúbky.

Výhodou je vysoká životnosť, priľnavosť takmer ku všetkým povrchom, tvarová stálosť a celistvá izolačná vrstva bez tepelných mostov.

  • Vysoká životnosť
  • Prispôsobivosť
  • Nezosadavosť
  • Eliminácia tepelných mostov

Produkty Icynene vhodné na izoláciu nádrže