Zateplenie haly kanadskou penou významne zníži energetickú náročnosť celého objektu. Pena vytvára celistvú neprievzdušnú vrstvu. Vzniknutá bariéra zabraňuje prúdeniu vzduchu do interiéru, čím znižuje náklady na vykurovanie a chladenie haly.

Optimálna teplota v hale je dôležitá pre komfort ľudí aj pre skladované materiály.

  • Neprievzdušnosť
  • Celistvosť
  • Eliminácia prehrievania
  • Šetrenie nákladov

Produkty Icynene vhodné na izoláciu haly