Fasády zatepľujeme technológiou PUR izolácie s využitím systému odvetrávanej fasády. Výsledkom je fasáda, ktorá sa sama prirodzene zbavuje prebytočnej vlhkosti.

  • Penu aplikujeme do pripravenej konštrukcie upevnenej na fasáde, ktorú potom zaklápame tak, aby medzi penou a fasádnou doskou vznikla odvetrávaná vertikálna medzera
  • Stena sa po aplikácii prirodzene zbavuje prebytočnej vlhkosti. Distribuuje ju von cez penu do odvetranej medzery
  • Kladieme dôraz na funkčnosť a kompatibilitu celej konštrukcie
  • Realizácia podlieha prísnej internej kontrole. Je vykonávaná podľa schválených technologických postupov

Produkty Icynene vhodné na izoláciu fasád