Pena s uzavretou bunkovou štruktúrou ICYFoam Elite posúva úroveň moderného zatepľovania. Je vhodná na použitie ako v bytovej, tak aj v komerčnej výstavbe. Efektívne predchádza tepelným stratám, keďže veľmi hladko a súvisle zaizoluje všetky zatepľované oblasti. Zo všetkých našich produktov má najlepší súčiniteľ prestupu tepla, a to až λD = 0,025 mW/m.K.

Zároveň je to aj produkt najšetrnejší k životnému prostrediu. Pena je nadúvaná ekologickým plynom HFO a nemá žiadny negatívny dopad na ozónovú vrstvu. Možno ju aplikovať v rozsahu teplôt od -5 °C do 25 °C.

Nová Zelená Úsporám

Kód: SVT9729

Parametre
Kľúčové vlastnosti
 • Otvorená veľmi ľahká pena (11 Kg/m3)
 • 100 % na vodnej báze
 • Zosilnená tepelná vodivosť a vzduchotesnosť (ʎ = 0.0355)
 • Odolnosť proti ohňu kompatibilná pre použitie vo verejných budovách (zatriedenie E)
 • Bez zápachu
 • Vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov a optimálna redukcia tepelných mostov
 • Je možná aplikácia pri nízkych teplotách
 • Jednoduché a rýchle použitie
 • Záruka 25 rokov
 • Bez HCFC, HFA, CFC, VOC a bez formaldehydu
 • Testované ISO 16000-9
Parametre
Ideálna pre
Izolácia

Strechy

Izolácia

Steny

Izolácia

Stropu

Izolácia

Podlahy